# یاد_گذشته

اغاز‌یا‌....

سلام‌به‌همه‌دوستانوبلاگ‌نویسی‌مدتی‌است‌که‌از‌مد‌‌‌‌‌رفته‌و‌دیگردرد‌دلها‌به‌انواع‌نرم‌افزارهای‌موبایلی‌جاداده‌است   اما‌من‌هنوز‌از‌یاد‌نبرده‌ام‌که‌چگونه‌روزهای‌دلتنگی‌را‌با‌این‌صفحه‌مجازی‌سپری‌میکردیم‌ومن‌چه‌دوستان‌خوبی‌در‌اینجا‌پیدا‌کردم   به‌هر‌حال‌یاد‌باد‌ان‌روزگاران‌یاد‌باد   شاید‌دوباره‌اغاز‌کردم‌این‌راه‌بی‌دغدغه‌را
/ 1 نظر / 36 بازدید