گناه ...

-هر گاه برای اولین بار به همسرت خیانت کردی تردید نکن که بزرگترین اشتباه زندگیت را مرتکب شده‌ای؛ حتی اگر یقین داشته باشی که او هرگر نخواهد فهمید!

- یه روزی؛ یه وقتی؛ شاید؛  .....

/ 9 نظر / 20 بازدید
افرا و پاييز

پست مربوط به دکتر شارلاتان و سخنرانی اش خيلی جالب بود. گمان نکنم بدون تحقيق بهش کار داده بودند بلکه : ۱- فکر می کردند کسی نمی فهمه! ۲- تازه.. اگر هم کسی بفهمه به درک! ۳- دلشون خواسته به بقيه چه! ۴- همين هست که هست!

جوجو

بستگی داره دوسش داشته باشی يا نه

احمد

محض طنز: از دوستی پرسيدم تو مگه زن نداری؟ چرا؟ گفت مگه تو تو خونت تلويزيون نداری؟ سينما چرا؟ نظرش اين بود ديگه به من چه!

علی حيدری

من به قانون ها معتقدم ولی می گويم تا توی آن موقعيت خاص گير نکنی نمی توانی قضاوت کنه.

حسين

قيافه شما قطعا ديدن نداره .چون از نوشته شما مشخصه که خيلی دوست داشتی به همسرت خيانت کنی ...اما حيف که يکبار هم کسی اين فرصت رو بهتون نداده