اغاز‌یا‌....

سلام‌به‌همه‌دوستانوبلاگ‌نویسی‌مدتی‌است‌که‌از‌مد‌‌‌‌‌رفته‌و‌دیگردرد‌دلها‌به‌انواع‌نرم‌افزارهای‌موبایلی‌جاداده‌است   اما‌من‌هنوز‌از‌یاد‌نبرده‌ام‌که‌چگونه‌روزهای‌دلتنگی‌را‌با‌این‌صفحه‌مجازی‌سپری‌میکردیم‌ومن‌چه‌دوستان‌خوبی‌در‌اینجا‌پیدا‌کردم   به‌هر‌حال‌یاد‌باد‌ان‌روزگاران‌یاد‌باد   شاید‌دوباره‌اغاز‌کردم‌این‌راه‌بی‌دغدغه‌را
/ 1 نظر / 36 بازدید
شهریور 94
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
12 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
11 پست
اغاز
1 پست
سلام
1 پست
امید
1 پست
گذشته
1 پست
پریشانی
1 پست
نصایح
1 پست
اتوبوس
1 پست
پاداش
1 پست
صف
1 پست
تندرو
1 پست
سفر
1 پست
سردر_گم
1 پست
مهجور
1 پست
روز_مادر
1 پست